13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

Lis 13

Tento další článek, v pořadí už třetí, píši hlavně pro úplnost. Abych pokryl v tématu všechny části bible a vyvrátil co nejvíce mýtů, obhajující špatné učení adventismu o závazné sobotě pro všechny lidi na zemi. V prvním článku „o sobotě“ jsem ukázal, že příkaz pro všechny lidi dodržovat sobotu při stvoření země v Genesis nikdy nebyl vydán. Poprvé je zmíněn až u Izraelců, kterým Bůh...