21. Učení o Církvi ostatků

21. Učení o Církvi ostatků

Srp 11

Tento článek se zabývá učením adventismu o církví ostatků. Toto učení ustanovuje zvláštní totožnost adventního hnutí a později církve. Církev adventistů s.d. se chápe jako ,,ostatek“ neboli ,,církev ostatků“, Bohem povolaná a prorocky předpovězená. Kniha ,,Adventisté sedmého dne věří – výklad základních věroučných článků“ obsahuje celou jednu kapitolu – věroučný článek/pilíř...

20. Učení o Trojandělském poselství

20. Učení o Trojandělském poselství

Bře 01

Tento článek se věnuje učení adventismu o věčnému evangeliu, tedy o takzvaném trojandělském poselství. Někdy se mu také říká poselství tří andělů. Kde najdeme trojandělské poselství V bibli se výraz trojandělské poselství nevyskytuje. Je to výraz, který se vyskytuje pouze v adventismu. V bibli se však dá najít poselství tří andělů postupně letících za sebou a to v knize Zjevení Jana ve 14...

19. Učení o čistém a nečistém

19. Učení o čistém a nečistém

Úno 08

Tento článek se bude zabývat naukou adventismu o čistých a nečistých pokrmech (masu). Toto učení dodnes odlišuje adventisty o ostatních křesťanů a způsobuje často rozdělení ve smíšených rodinách, kde adventisté jsou jen někteří členové rodiny. Adventismus učí, že: ,,Nový zákon neruší rozdíl mezi čistým a nečistým masem. Někteří lidé se domnívají, že když se o zákonech ohledně stravy mluví v...

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

Led 31

Toto by měl být už poslední článek špatného učení adventismu sobotě. Upřímně jsem rád, že jsem se celým tématem prokousal. Tento článek se zabývá učením adventismu ohledně významu soboty ve Zjevení jako pečeti věřících před druhým příchodem Ježíše. V oficiální knize věrouky adventismu se dočteme: ,,Sobota je trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.“ (Věroučný bod...

17. Učení o Sobotě v listu Židům

17. Učení o Sobotě v listu Židům

Led 25

4) Pravé odpočinutí Tak, a jsme u posledního textu z epištol, který se zabývá sobotou. Je to text, který je napsaný složitě, protože spojuje ve větách vždy více témat dohromady. Je to také text, kterým někteří adventisté obhajují všeobecné ustanovení týdenní soboty pro všechny. Nejprve chci, abyste si všimli, že tento list je od ostatních epištol odlišný právě tím, komu je určen. Listy Římanům,...

16. Učení o Sobotě v listu Galatským

16. Učení o Sobotě v listu Galatským

Led 18

3) Galatským 4 – Dodržujete ustanovení pro dny, měsíce, období a roky Třetí text s narážkou na sobotu je v listu Galatským 4. kapitole. Zní takto: ,,Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky! Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo.“ (Galatským 4,10-11) Nejdříve něco o kontextu epištoly. Celá kniha Galatským je sepsaná v duchu horlivosti....

15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

15. Učení o Sobotě v listu Koloským 2

Led 14

2) Koloským 2 – Neodsuzování za soboty Druhý text z epištol, kterým se budu zabývat je v listu Koloským. Kolosy byly řecké město a v době před přijetím Pavla zde žili většinou pohané žijící podle řecké mytologie. Po příchodu apoštola (pravděpodobně Epafras) (Kol 1,7) někteří přijali evangelium a v těchto křesťanech začal Duch Svatý působit lásku (Kol 1,8). Pavel jim poté píše odněkud z...

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

14. Učení o Sobotě v listu Římanům 14

Led 11

Tyto články nebudou sice posledními články ohledně soboty, ale věřím, že jsou z celého celku článků o sobotě ty nejdůležitější. Proč? Protože tyto články nebudou pouze poukazovat na ,,něco, co je v adventismu špatně“, ale místo toho budou podle veršů z bible ukazovat, jak má vypadat novozákoní pochopení role soboty v životě křesťanů a to křesťanů bez židovského původu, kterým jsem já sám,...