Můj otevřený dopis při odchodu z církve

Můj otevřený dopis při odchodu z církve

Dub 03

Tomáš Plechatý otevřený dopis členům sboru CASD Kladno 20. září 2014 Bratři a sestry, všem vám dnes oznamuji, že jsem se rozhodl vzdát svého členství v Církvi adventistů s.d. Odcházím, protože jednak už nevěřím mnoha věroučným bodům, kterým adventista určitě musí věřit, má-li být adventistou. Za druhé proto, že nevěřím, že by církev adventistů celosvětově v dohledné době změnila své učení, abych...

kontakt

kontakt

Dub 03

Tomáš Plechatý email: odvracenastranaadventismu@seznam.cz

O mně

O mně

Dub 03

Jmenuji se Tomáš Plechatý. Je mi 29 let. Narodil jsem se do adventistické rodiny. Vyrůstal jsem v adventistickém prostředí. V 19 letech jsem se nechal pokřtít ve sboru Kladno v českém sdružení církve. V letech 2011/2013 jsem 2 roky studoval na Teologickém Semináři Sázava na kazatele. V zaří 2014 jsem podal žádost o ukončení členství v církvi z věroučných důvodů. V listopadu 2014 členské...

Seznam špatného ovoce Adventistického učení

Seznam špatného ovoce Adventistického učení

Dub 02

Dopady adventistického učení na atmosféru ve sboru, přičemž nemusí být vidět všechny dopady na všech členech v každém sboru Adventisté zůstávají nedospělými a pasivními příjemci od několika ,,zvolených/jmenovaných“ bratří starších/ kazatelů. Adventisté se bojí vykládat bibli sami za sebe a bojí se přemýšlet o textech bible jinak, než říká církev. Adventisté stavějí spisy EGW na roveň bibli...

Seznam špatného učení

Seznam špatného učení

Dub 02

Zde uvádím seznam Adventistického vyučování z věroučných článků a z knih Ellen Whiteové, které jsou v rozporu s učením bible zejména v rozporu s novým zákonem a učením Ježíše Krista:   Učení milleritů (adventisty považované za Bohem vedené)   O druhém příchodu Ježíše na rok 1843 O druhém příchodu Ježíše na rok 1844 O půlnočním volání a družičkách     Učení adventistů   O...