21. Učení o Církvi ostatků

21. Učení o Církvi ostatků

Srp 11

Tento článek se zabývá učením adventismu o církví ostatků. Toto učení ustanovuje zvláštní totožnost adventního hnutí a později církve. Církev adventistů s.d. se chápe jako ,,ostatek“ neboli ,,církev ostatků“, Bohem povolaná a prorocky předpovězená. Kniha ,,Adventisté sedmého dne věří – výklad základních věroučných článků“ obsahuje celou jednu kapitolu – věroučný článek/pilíř...