21. Učení o Církvi ostatků

21. Učení o Církvi ostatků

Srp 11

Tento článek se zabývá učením adventismu o církví ostatků. Toto učení ustanovuje zvláštní totožnost adventního hnutí a později církve. Církev adventistů s.d. se chápe jako ,,ostatek“ neboli ,,církev ostatků“, Bohem povolaná a prorocky předpovězená. Kniha ,,Adventisté sedmého dne věří – výklad základních věroučných článků“ obsahuje celou jednu kapitolu – věroučný článek/pilíř...

20. Učení o Trojandělském poselství

20. Učení o Trojandělském poselství

Bře 01

Tento článek se věnuje učení adventismu o věčnému evangeliu, tedy o takzvaném trojandělském poselství. Někdy se mu také říká poselství tří andělů. Kde najdeme trojandělské poselství V bibli se výraz trojandělské poselství nevyskytuje. Je to výraz, který se vyskytuje pouze v adventismu. V bibli se však dá najít poselství tří andělů postupně letících za sebou a to v knize Zjevení Jana ve 14...

19. Učení o čistém a nečistém

19. Učení o čistém a nečistém

Úno 08

Tento článek se bude zabývat naukou adventismu o čistých a nečistých pokrmech (masu). Toto učení dodnes odlišuje adventisty o ostatních křesťanů a způsobuje často rozdělení ve smíšených rodinách, kde adventisté jsou jen někteří členové rodiny. Adventismus učí, že: ,,Nový zákon neruší rozdíl mezi čistým a nečistým masem. Někteří lidé se domnívají, že když se o zákonech ohledně stravy mluví v...

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

18. Učení o Sobotě jako Boží pečeti ve Zjevení Jana

Led 31

Toto by měl být už poslední článek špatného učení adventismu sobotě. Upřímně jsem rád, že jsem se celým tématem prokousal. Tento článek se zabývá učením adventismu ohledně významu soboty ve Zjevení jako pečeti věřících před druhým příchodem Ježíše. V oficiální knize věrouky adventismu se dočteme: ,,Sobota je trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem.“ (Věroučný bod...

17. Učení o Sobotě v listu Židům

17. Učení o Sobotě v listu Židům

Led 25

4) Pravé odpočinutí Tak, a jsme u posledního textu z epištol, který se zabývá sobotou. Je to text, který je napsaný složitě, protože spojuje ve větách vždy více témat dohromady. Je to také text, kterým někteří adventisté obhajují všeobecné ustanovení týdenní soboty pro všechny. Nejprve chci, abyste si všimli, že tento list je od ostatních epištol odlišný právě tím, komu je určen. Listy Římanům,...