13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

13. Učení o Sobotě v evangeliích a skutcích

Lis 13

Tento další článek, v pořadí už třetí, píši hlavně pro úplnost. Abych pokryl v tématu všechny části bible a vyvrátil co nejvíce mýtů, obhajující špatné učení adventismu o závazné sobotě pro všechny lidi na zemi. V prvním článku „o sobotě“ jsem ukázal, že příkaz pro všechny lidi dodržovat sobotu při stvoření země v Genesis nikdy nebyl vydán. Poprvé je zmíněn až u Izraelců, kterým Bůh...

12. Učení o Sobotě od Sinaje

12. Učení o Sobotě od Sinaje

Říj 08

Další ze série článků o sobotě se tentokrát bude věnovat textům o sobotě v období Staré smlouvy/ starého zákona ještě před narozením a působením Ježíše. Tomuto úseku se budu věnovat nejen pro celistvost tématu o sobotě a jejímu pochopení, ale také proto, že v adventismu existují časté nesprávné výklady textů o sobotě právě z doby Staré smlouvy. Jako poklad pro učení adventismu budu i tentokrát...

11. Učení o Sobotě před Sinají

11. Učení o Sobotě před Sinají

Zář 22

Další špatné učení adventismu se týká soboty a jejího významu. O tomto tématu postupně napíši několik článků, aby pokryly téma v celé bibli. První článek se týká adventistického učení, že přikázání/nařízení o sobotě bylo lidem dáno již při stvoření světa. Ve věroučném článku číslo 19 „o Sobotě“ z knihy: ,,Adventisté sedmého dne věří“ z roku 1999 se píše na straně 298:...

10. Učení o Božím Zákonu – určen všem, nebo jen vyvoleným

10. Učení o Božím Zákonu – určen všem, nebo jen vyvoleným

Zář 22

Třetí důležitá vlastnost Božího zákona, které se chci věnovat, je zasazení do kontextu smluv. Adventisté totiž předpokládají, že Boží zákon a požadavky na lidi se za celou dobu trvání země nemění. Není výjímkou, když je uslyšíte říkat, že nová smlouva je vlastně stejná jako ta stará a že to je jen aktualizace. Dokonce jsem na jednom neoficiálním adventistickém webu četl, že nová smlouva je...

09. Učení o Božím zákonu – věčný nebo dočasný zákon

09. Učení o Božím zákonu – věčný nebo dočasný zákon

Zář 22

V minulém článku jsem odpovídal na první rozšířený mylný názor na Boží zákon a to ten, že zákony jsou 2 (nebo více). V tomto článku budu odpovídat na druhý stejně rozšířený mylný názor, že Desatero bylo/ je/ bude věčné. Přemýšlel jsem dlouho, odkud vlastně tuto myšlenku adventisté vzali a došel jsem k tomuto závěru. Základem myšlenky o věčném desateru je dřívější učení o dvou částech nebeské...

08. Učení o Božím zákonu – jeden, nebo dva zákony

08. Učení o Božím zákonu – jeden, nebo dva zákony

Zář 22

První chybné učení o Božím zákonu leží v tom, kolik těch zákonů vlastně na Sinaji vzniklo. Adventisté učí, že existují 2 zákony vydané na Sinaji: 1) Boží zákon – věčné desatero 2) Mojžíšův zákon – zrušený/naplněný v Kristu Podrobněji učí adventisté, že v Mojžíšových knihách lze najít 4 druhy zákonů: 1) Morální, které jsou věčné – desatero např. 2) Ceremoniální, vztahující se k obětem a obřadům,...

07. Učení o vyšetřujícím soudu

07. Učení o vyšetřujícím soudu

Zář 22

Jestliže učení o otevřených a zavřených dveřích bylo jedno z nejdrzejších, tak lze říct, že učení o vyšetřujícím soudu je jedno z nejničivějších! Učení o otevřených a zavřených dveřích vedlo k pocitu jedinečnosti a výlučnosti. Mohlo způsobit pýchu věřících na jedinné poznání, nebo naopak obavy o všechny křesťany okolo kromě adventistů. Oboje je jistě špatné, ovšem učení o vyšetřujícím soudu vede...

06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

Zář 22

Poté, co se adventisté postupně zřekli učení o zavřených dveřích by člověk čekal, že prostě opustí celou tu myšlenku jako takovou. Myšlenka, že když tu ještě Ježíš není, tak někomu nepřiznám možnost spasení a odpuštění hříchů je přece do očí bijící nesmysl. Nicméně adventisté vyvozovali svou další teologii na již předešlých mylných základech a proto pokračovali v tomto směru i nadále. Mylnými...