Vysvětlení názvu stránek

Vysvětlení názvu stránek

Dub 02

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

TENTO WEB NENÍ OFICIÁLNÍM WEBEM CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, NÝBRŽ VYJADŘUJE OSOBNÍ NÁZORY BÝVALÉHO ČLENA TÉTO CÍRKVE.

Tyto stránky nesou název: ,,Odvrácená strana Adventismu“. V záhlaví je též umístěný obrázek země, která je osvětlená sluncem, zatímco její odvrácená strana leží ve tmě.

Tento symbol a název jsou záměrné. Adventismus je totiž náboženský směr vycházející z křesťanství, z něhož také mnoho dobrého přebírá a dále zvěstuje – důvěru v bibli jako slovo Boží, víru v Ježíše Krista jako Syna Božího a další křesťanská vyznání. Také často vede lidi k dobročinnosti, úctě k vlastnímu tělu. Tato církev zakládá školy, nemocnice a sanatoria a posílá humanitární pomoci, které pomáhají lidem. Tuto část adventismu symbolizuje na obrázku ta světlá-přivrácená strana. Vzdávám čest všem těmto aktivitám a oddaným lidem, kteří je provozují.

Adventismus jako náboženský směr, má ovšem i svou odvrácenou stranu. Odvrácenou stranu má jak historie církve a její zakladatelé, tak i současná církev. Odvrácenou stranu má věrouka církve a z ní vyplývá i odvrácená strana chování některých lidí na sborech.

Tuto stranu nazývám odvrácenou, neboť nemá co dělat se zvěstí evangelia, ani s milujícím životem první církve a učedníků. Tato strana je buď smíchaná se světlou stranou adventismu, nebo, pokud by již byla nezkousnutelná, zůstává před členy církve rozmělněna až utajena. Představitelé i sami členové ji obhajují, překrucují a natírají na bílo.

O této odvrácené straně budou tyto stránky, aby vynesly na světlo co je skryté a nazvaly to pravým jménem, ve světle Evangelia.

Je na čtenářích, aby si udělali sami obraz, sami srovnali předložené články s biblí a svým svědomím.

Mým přáním pak je, aby články způsobily ve čtenáři a v celé církvi ochotu přehodnotit to, čemu věří a k čemu se zavázali při křtu a vstupu do církve.

Dále si přeji, aby čtenář nebyl pouze zraněn, že se dozvěděl něco zlého o učení jemu blízké církve, ale aby nalezl útěchu, radost a pokoj v očištěném pohledu na Boha, jak jej bible představuje.

Mým konečným přáním je, aby co nejdříve již žádná část z ,,odvrácené strany adventismu“ v adventismu nezůstala a nikdy na nikom z lidí nepáchala újmu a zlo.

 

Tomáš Plechatý