Seznam špatného učení

Seznam špatného učení

Dub 02

Zde uvádím seznam Adventistického vyučování z věroučných článků a z knih Ellen Whiteové, které jsou v rozporu s učením bible zejména v rozporu s novým zákonem a učením Ježíše Krista:

 

Učení milleritů (adventisty považované za Bohem vedené)

 

O druhém příchodu Ježíše na rok 1843

O druhém příchodu Ježíše na rok 1844

O půlnočním volání a družičkách

 

 

Učení adventistů

 

O Zavřených dveřích

O Svatyni

O zavřených a otevřených dveřích

O Vyšetřujícím soudu

O Trojandělském poselství

O Božím zákoně

O Sobotě

O Zdravotní reformě

O Vlastní prorokyni

O Církvi ostatků

O Velkém Sporu

O Boží pečeti

O Odejmutí Ducha Svatého

 

Tato učení budu postupně zde na webu vysvětlovat a hodnotit podle bible a evangelia Ježíše Krista.