Seznam špatného ovoce Adventistického učení

Seznam špatného ovoce Adventistického učení

Dub 02

Dopady adventistického učení na atmosféru ve sboru,

přičemž nemusí být vidět všechny dopady na všech členech v každém sboru

 • Adventisté zůstávají nedospělými a pasivními příjemci od několika ,,zvolených/jmenovaných“ bratří starších/ kazatelů.
 • Adventisté se bojí vykládat bibli sami za sebe a bojí se přemýšlet o textech bible jinak, než říká církev.
 • Adventisté stavějí spisy EGW na roveň bibli a někdy (nevědomě?) i nad ní.
 • Adventisté zkratkovitě nálepkují jiné církve, lidi se k nim hlásící, nebo odešlé členy.
 • Adventisté nemají radostnou jistotu spasení!!!!!!!!!!!!!!
 • Adventisté nejsou vedeni ke křtu Duchem Svatým s nadpřirozenými rozmanitými projevy, naopak je strachem blokují jako útoky od ďábla.
 • Adventisté sklouzávají k zákonictví.
 • Adventisté mají tendence k izolování se od světa mimo adventisty (vlastní školy, přátelé, kluby, koncerty a nemocnice)

 

 

Dopady v rodině a na děti (opět nepopisuji garantované dopady, ale vyskytují se)

 • Hádky s neadventistickými členy rodiny – o maso, o náplň pátečního večera a soboty.
 • Sklon jakýkoliv odpor/výsměch vůči jejich víře brát jako svod, nebo utrpení pro pravdu.
 • Pocit, že musím být lidem okolo dokonalým vzorem. Vede k tlaku/stresu. Poté selhání buď skrývám, nebo nepřiznávám a přichází pocit viny.
 • Strach, že nebudu zachráněný, že neobstojím v závěrečné zkoušce, nestihnu utéct z měst do hor, atd.
 • Strach, že mí blízcí nebudou zachránění, protože nedodržují správně to a to.
 • Strach, že mne Bůh odsoudí za mé chyby.
 • Hněv/ pobouření pokud mí bratři/sestry nedodržují to a to a nedělají si s tím hlavu ani po mé radě.