09. Učení o Božím zákonu – věčný nebo dočasný zákon

09. Učení o Božím zákonu – věčný nebo dočasný zákon

Zář 22

V minulém článku jsem odpovídal na první rozšířený mylný názor na Boží zákon a to ten, že zákony jsou 2 (nebo více). V tomto článku budu odpovídat na druhý stejně rozšířený mylný názor, že Desatero bylo/ je/ bude věčné. Přemýšlel jsem dlouho, odkud vlastně tuto myšlenku adventisté vzali a došel jsem k tomuto závěru. Základem myšlenky o věčném desateru je dřívější učení o dvou částech nebeské...

08. Učení o Božím zákonu – jeden, nebo dva zákony

08. Učení o Božím zákonu – jeden, nebo dva zákony

Zář 22

První chybné učení o Božím zákonu leží v tom, kolik těch zákonů vlastně na Sinaji vzniklo. Adventisté učí, že existují 2 zákony vydané na Sinaji: 1) Boží zákon – věčné desatero 2) Mojžíšův zákon – zrušený/naplněný v Kristu Podrobněji učí adventisté, že v Mojžíšových knihách lze najít 4 druhy zákonů: 1) Morální, které jsou věčné – desatero např. 2) Ceremoniální, vztahující se k obětem a obřadům,...

07. Učení o vyšetřujícím soudu

07. Učení o vyšetřujícím soudu

Zář 22

Jestliže učení o otevřených a zavřených dveřích bylo jedno z nejdrzejších, tak lze říct, že učení o vyšetřujícím soudu je jedno z nejničivějších! Učení o otevřených a zavřených dveřích vedlo k pocitu jedinečnosti a výlučnosti. Mohlo způsobit pýchu věřících na jedinné poznání, nebo naopak obavy o všechny křesťany okolo kromě adventistů. Oboje je jistě špatné, ovšem učení o vyšetřujícím soudu vede...

06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

Zář 22

Poté, co se adventisté postupně zřekli učení o zavřených dveřích by člověk čekal, že prostě opustí celou tu myšlenku jako takovou. Myšlenka, že když tu ještě Ježíš není, tak někomu nepřiznám možnost spasení a odpuštění hříchů je přece do očí bijící nesmysl. Nicméně adventisté vyvozovali svou další teologii na již předešlých mylných základech a proto pokračovali v tomto směru i nadále. Mylnými...

05. Učení o nebeské svatyni

05. Učení o nebeské svatyni

Zář 22

Poté, co Ježíš roku 1844 nepřišel, přišli adventisté s učením o svatyni. Jako původci této myšlenky se uvádí H. Edson a O. R. L. Crosier, kteří přišli s tímto učením při studiu bible po vidění, které měl Edson v poli. Nebo se dá považovat za průkopnici Ellen G. Whiteová, která ve svých Raných spisech hned po prvním vidění uvádí ,,další vidění“, ve kterém již vidí Ježíše, jak vstupuje z...

04. Učení o zavřených dveřích

04. Učení o zavřených dveřích

Zář 22

Mezi lety 1844 a 1851 zastávaly vedoucí osobnosti adventního hnutí (tehdy ještě neexistovala církev) učení o zavřených dveřích. Co znamená? Ježíš Kristus nepřišel viditelně pro svoje věřící v roce 1844. Věrní adventisté na něj čekali, tak jako moudré družičky z podobenství v evangeliu Matouše 25,1-13. Ostatní věřící na něj nečekali v roce 1844, tedy jsou pošetilé družičky.  Ježíš se tedy...