06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

06. Učení o otevřených a zavřených dveřích

Zář 22

Poté, co se adventisté postupně zřekli učení o zavřených dveřích by člověk čekal, že prostě opustí celou tu myšlenku jako takovou. Myšlenka, že když tu ještě Ježíš není, tak někomu nepřiznám možnost spasení a odpuštění hříchů je přece do očí bijící nesmysl. Nicméně adventisté vyvozovali svou další teologii na již předešlých mylných základech a proto pokračovali v tomto směru i nadále. Mylnými...

05. Učení o nebeské svatyni

05. Učení o nebeské svatyni

Zář 22

Poté, co Ježíš roku 1844 nepřišel, přišli adventisté s učením o svatyni. Jako původci této myšlenky se uvádí H. Edson a O. R. L. Crosier, kteří přišli s tímto učením při studiu bible po vidění, které měl Edson v poli. Nebo se dá považovat za průkopnici Ellen G. Whiteová, která ve svých Raných spisech hned po prvním vidění uvádí ,,další vidění“, ve kterém již vidí Ježíše, jak vstupuje z...

04. Učení o zavřených dveřích

04. Učení o zavřených dveřích

Zář 22

Mezi lety 1844 a 1851 zastávaly vedoucí osobnosti adventního hnutí (tehdy ještě neexistovala církev) učení o zavřených dveřích. Co znamená? Ježíš Kristus nepřišel viditelně pro svoje věřící v roce 1844. Věrní adventisté na něj čekali, tak jako moudré družičky z podobenství v evangeliu Matouše 25,1-13. Ostatní věřící na něj nečekali v roce 1844, tedy jsou pošetilé družičky.  Ježíš se tedy...

03. Učení o deseti družičkách a půlnočním volání

03. Učení o deseti družičkách a půlnočním volání

Zář 22

Další představa Williama Millera byla, že Matoušovo podobenství o deseti družičkách které s lampami čekají na ženicha, je naplňující proroctví pro tuto poslední dobu. Millerité, hlásající poselství o konci světa, se ztotožnili s půlnočním křikem ,,ženich je tu, jděte mu naproti!“ Kvůli tomuto ztotožnění, začali Millerité a poté i Adventisté vydávat časopis/traktát ,,půlnoční volání“...

02. Výklad Daniele 8 a 9 vedoucí k roku 1844

02. Výklad Daniele 8 a 9 vedoucí k roku 1844

Zář 22

Původní Millerův výklad lze najít v díle Velký spor věků od EGW např. zde: http://www.velkysporveku.eu/vsv/18-americky-reformator/ Nejdřív jej stručně shrnu. Miller si přečetl z knihy Daniel 8,9-14. Jeden ze svatých se ptá – jak dlouho to bude trvat, než dojde svatyně očištění? A anděl odpovídá, že svatyně dojde očištění až po 2300 večerech a jitrech. Tedy Miller věřil, že svatyně = země....